Tag Archives: keyboard layout

Mac OS ушын қарақалпақша раскладка

Macintosh (Mac OS ямаса OS X) операцион системаны пайдаланыўшылар төмендеги раскладканы ислетиў арқалы қарақалпақша шрифтте (кирилл) жазыўы мүмкиншилиги бар. Бул раскладка инглиз тилдеги ‘qwerty’ раскладка тийкарланған болып, көбирек инглизше териўге үйренгенлер ушын қолайластырылған. Яғный, латын ҳәриплерди терсеңиз, кириллдеги жазыўы экранға басып … Continue reading

Posted in Qaraqalpaqsha | Tagged , , | 4 Comments